Praktijk cases

Op deze pagina staan verschillende praktijkcases waarin de werkwijze van CABP in de praktijk wordt vertaald.

Case implemetatie Sportiviteit & Respect

CABP en Wubbe INterim zijn door het jeugdbestuur van voetbalvereniging DSS uit Haarlem benaderd om een project op te starten voor het verbeteren van de normen en waarden binnen deze voetbalvereniging. Lees hier verder over de implementatie case sportiviteit & respect

Case implementatie salesmethodiek

In de afgelopen jaren is de verkooporganisatie van een distributeur in verzorgingsartikelen gegroeid van 4 naar 8 vertegenwoordigers en is er een salesmanager boven de 8 vertegenwoordigers geplaatst. Ondanks de uitbreiding van de verkooporganisatie is een significante omzetgroei uitgebleven. De directeur wil de omzet en het rendement van zijn verkooporganisatie verhogen. Om dit te bereiken heeft de directeur een trainingsbureau ingehuurd voor het geven van een salestraining. De eerste drie weken was er een duidelijke verbetering waar te nemen, echter na een maand was dit effect te niet gedaan. Naast de training was er niets ondernomen om de effecten van de training te borgen in de verkoop-organisatie. Lees hier verder over deze implementatie case

Case coaching en begeleiding

Binnen de verkooporganisatie was Erwin altijd een stabiele factor en behaalde altijd op een goede wijze zijn resultaten. De orders die hij afsloot werden ook daadwerkelijk uitgeplaatst en de facturen werden ook door de klanten voldaan. Erwin was een goed voorbeeld voor iedere andere vertegenwoordiger. Lees hier verder over de case coaching en begeleiding

Case consultancy

Voor de werkmaatschappij Telegraaf Classified Media (TCM) van Telegraaf Media Groep heeft CABP onderzocht wat de commerciële aanbevelingen zijn voor de site www.speurdersindekrant.nl. Gezien de ruime ervaring die er binnen CABP is op het gebied van commerciële exploitatie van websites heeft CABP deze opdracht gekregen van De Telegraaf. Lees hier verder over de consultancy case